Բեռնվում է...

Դատական ակտերի որոնման համակարգ

Օգնություն1. Դատական ակտերի որոնման համակարգում Ձեր որոնումը կարող եք կազմակերպել`

  • Առարկայական դասակարգչով,
  • Որոնման դաշտերը լրացնելով (այդ թվում` Ընդլայնված որոնում բաժնի միջոցով):

Առարկայական դասակարգչում որոնումը կարող եք կատարել` ընտրելով հնգաստիճան դասակարգչի ցանկացած մեկ կամ մի քանի մակարդակներ:

Որոնման դաշտերը լրացնելով (այդ թվում Ընդլայնված որոնում բաժնում) որոնումը կարող եք կատարել`

  • բանալի բառերի միջոցով,
  • դատական ակտերի վերաբերյալ տվյալներ լրացնելու միջոցով,
  • ուղակիորեն տեքստում (այս դեպքում որոնումը կարելի է դարձնել արդյունավետ հետևյալ նշանների օգտագործմամբ):

Օրինակ`

վնասի հատուցում
Ներկայացվում են բոլոր այն ակտերը, որոնցում պարունակվում են նշված բառերից որևէ մեկը:

+վնաս +ապացույց +հատուցում
Ներկայացվում են բոլոր այն ակտերը, որոնցում պարունակվում են նշված բոլոր բառերը:

+վնաս ապացույց
Ներկայացվում են բոլոր այն ակտերը, որոնցում պարունակվում է "վնաս" բառը, իսկ եթե պարունակվում է նաև "ապացույց" բառը, ապա այդ ակտերը ներկայացվում են առաջնային:

+վնաս -ապացույց
Ներկայացվում են բոլոր այն ակտերը, որոնցում պարունակվում է "վնաս" բառը, առանց "ապացույց" բառի:

+վնաս ~ապացույց
Ներկայացվում են բոլոր այն ակտերը, որոնցում պարունակվում է "վնաս" բառը, իսկ եթե պարունակվում է նաև "ապացույց" բառը, ապա այդ ակտերը ներկայացվում են երկրորդային:

+վնաս +(>ապացույց <հատուցում)
Ներկայացվում են բոլոր այն ակտերը, որոնցում պարունակվում են "վնաս" և "ապացույց" կամ "վնաս" և "հատուցում" բառերը, սակայն առաջնային ներկայացվում են այն ակտերը, որոնցում պարունակվում են "վնաս" և "ապացույց" բառերը:

վնաս*
Ներկայացվում են բոլոր այն ակտերը, որոնցում պարունակվում են "վնաս" արմատը պարունակող բառերը. օրինակ` վնասել, վնասազերծել, վնասվածք և այլն:

"վնասի հատուցում"
Ներկայացվում են բոլոր այն ակտերը, որոնցում պարունակվում են "վնասի հատուցում" բառերը ներմուծված ուղիղ ձևով. օրինակ` "վնասի հատուցում պահանջել", "վնասի հատուցում տրամադրել":

Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում նաև զուգակցել որոնման վերոգրյալ բոլոր պայմանները:

2. Որոնման արդյունքում գտնված դատական ակտերում Դուք դարձյալ կարող եք կազմակերպել որոնում, ինչն ապահովում է առավել որոշակի արդյունք:

3. Որոնման արդյունքում գտնված դատական ակտը (ակտերը) Դուք կարող եք.

  • պահել «Ընտրյալ ակտեր» բաժնում` թղթապանակին տալով Ձեր նախընտրած անվանումը,
  • տպել,
  • պահել PDF կամ Word տարբերակով,
  • ուղարկել էլեկտրոնային փոստով:

Համակարգից օգտվելու հնարավորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ կայքում տեղադրված տեսահոլովակում:


Առցանց գրանցում